ve stáji

přes překážku

spupný

bělásek

závodnice

před překážkou

skok

navigace

úsměv na trati

unaven či zmaten

kůň

skok na překážce

pád

bělásek

skokan

na překážce

GalerieKvilda